Kaskáda s překříženýma rukama (3)

Kaskáda s překříženýma rukama je zjednodušeně jenom neustálé opakování podhození pod rukou nebo chycení pod rukou (záleží jak máte překřížené ruce)

Začneme tím, že překřížíme ruce tak, aby byla pravá nahoře a byly v ní dva míčky. Vyhodíme míček z pravé ruky směrem doprava a když je ve výšce očí, vyhodíme míček z levé ruky nadhozem směrem doleva a vzápětí chytneme míček, který jsme vyhodily na začátku z právé. Z pravé vyhodíme další míček a chytneme do ní ten co letěl z levé …

Až Vás to přestane bavit můžete si různě měnit překřížení rukou a začínající ruku (chycení pod pravou, chycení pod levou, vyhození pod pravou, vyhození pod levou)

Pokračování článku ...More Tag

Chycení pod rukou (3)

Tento trik je stejný jako podhození pod rukou, je v opačném směru.

Začínáme s jedním míčkem v levé ruce a dvěma míčky v pravé. Vyhodíme míček z pravé ruky kolmo nahoru a když začne padat, vyhodíme míček z levé ruky šikmo do prava a posuneme levou ruku pod pravou, chytneme míček, který jsme na začátku vyhodily z pravé ruky a vrátíme levou ruku zpět na její původní místo a hned po vyhození míčku z pravé ruky kolmo, vyhodíme ten z levé opět šikmo doprava…

Celý postup opakujeme stejně jako podhození pod rukou… dokud nás to baví 😉

Pokračování článku ...More Tag

Podhození pod rukou (3)

Tento trik je založený na poloviční sprše, jen jdeme levou rukou víc do prava

Začínáme s jedním míčkem v levé ruce a dvěma míčky v pravé. Vyhodíme míček z pravé ruky a dokud je ve vzduchu, posuneme levou ruku pod pravou, vyhodíme z ní míček a vrátíme ji zpět, aby chytla první míček, následně vyhodíme z pravé další míček a chytneme do ní ten druhý.

Celý postup opakujeme stejně jako poloviční sprchu, dokud nás to baví 😉

Pokračování článku ...More Tag

Ojoj – obrácené jojo (3)

Dnes navážeme na jojo, tím že ho otočíme vzhůru nohama…

Při joju se v jedné ruce hází dva míčky a druhá kopíruje pohyb jednoho z nich, tak že je nad ním. Ojoj je přesně opačný trik – kopírující ruka „jistí“ míček ze spodu.

Ojoj – obrácené jojo

Začneme kolmým vyhozením jednoho míčku z pravé ruky, následně dáme pravou ruku nad levou a vyhodíme míček (opět z pravé) a následujeme ho zvedáním levé ruky, tak aby byla stále těsně pod stoupajícím míčkem. Mezitím vrátíme pravou ruku zpět, chytneme a znovu vyhodíme míček, který jsme vyhodily na začátku a celý trik můžeme opakovat, dokud nás to nezačne nudit 😉

Pokračování článku ...More Tag

Jojo (3)

Dnes navážeme na sloupce a flašné sloupce

Při falešných sloupcích se v jedné ruce hází dva míčky a druhá kopíruje pohyb jednoho z nich, ale pohybuje se vedle něj, u joja se pohybuje nad ním.

Jojo

Začneme kolmým vyhozením jednoho míčku z pravé ruky, následně dáme pravou ruku pod levou, tu zvedneme (jako u falešných sloupců) a vyhodíme druhý míček z pravé, tak aby letěl těsně pod zvedající se levou rukou. Mezitím vrátíme pravou ruku zpět, chytneme a znovu vyhodíme míček který jsme vyhodily na začátku a celý postup opakujeme, tak dlouho dokud nás to baví 😉

Pokračování článku ...More Tag

Multiplex (3)

Dnes budeme vycházet z několika předchozích triků, nejvíc asi z poloviční sprchy a tenisu 2in1

Při multiplexu je základem to, že z jedné ruky vyhodíme zaráz 2 míčky

Multiplex

Začneš tím, že vyhodíš z levé ruky jeden míček a jakmile začne padat, nevyhodíš z pravé pouze jeden, ale oba dva míčky, které v ní máš a chytneš do ní padající míček. Jakmile začnou míčky padat chytneš jeden do prázdné levé ruky a druhý do pravé ruky z níž zároveň vyhodíš míček. Ten chytíš do levé ruky (máš v levé ruce dva míčky) a zároveň vyhodíš míček z pravé ruky, čímž začínáš celý postup znovu…

Pokračování článku ...More Tag

Falešné Sloupce (3)

Minule jsme se naučily tennis a tennis 2in1 a z toho druhého dnes budeme vycházet

Při sloupcích i falešných sloupcích je základem házení s dvěma míčky v jedné ruce

Falešné sloupce

Falešné sloupce jsou také založeny na práci jedné ruky se dvěma míčky, ale druhá ruka je „falešná“

Vyhodíš opět z pravé ruky kolmo míček a jakmile začne padat vyhodíš z ní druhý, rozdíl je ovšem u levé ruky, ta míček nevyhazuje, ale drží ho a zvedá, tak aby byl ve stále ve stejné výšce jako míček letící z pravé ruky….

Pokračování článku ...More Tag

Sloupce (3)

Minule jsme se naučily tennis a tennis 2in1 a z toho druhého dnes budeme vycházet

Při sloupcích i falešných sloupcích je základem házení s dvěma míčky v jedné ruce

Sloupce

Tenhle trik se zakládá na práci jedné ruky se dvěma míčky

Začneš tím, že vyhodíš kolmo z pravé ruky jeden míček a jamile začne padat vyhodíš z obou rukou zbylé dva míčky, tak aby letěli také kolmo, pak opět vyhodíš pouze jeden… Míčky stále chytá ruka, která je vyhazuje

Pokračování článku ...More Tag

Žonglerský tenis 2in1 (3)

Umíme už poloviční sprchu, tak se naučíme další 2 kombinace klasické a reverzní kaskády tennis a tennis 2in1

Žonglerský tennis

Při tomhle triku hážeš jeden míček jako při reverzní kaskádě (nadhozem) a dva jako při klasické kaskádě (podhozem)

Hodíš první míček nadhozem a jakmile se ti ocitne ve výšce očí, hodíš podhozem druhý a jamile začne padat, hodíš třetí opět podhozem. A teď opět vyhodíš první míček znovu nadhozem.

Pokračování článku ...More Tag

Žonglerský tenis (3)

Umíme už poloviční sprchu, tak se naučíme další 2 kombinace klasické a reverzní kaskády tennis a tennis 2in1

Žonglerský tennis

Při tomhle triku hážeš jeden míček jako při reverzní kaskádě (nadhozem) a dva jako při klasické kaskádě (podhozem)

Hodíš první míček nadhozem a jakmile se ti ocitne ve výšce očí, hodíš podhozem druhý a jamile začne padat, hodíš třetí opět podhozem. A teď opět vyhodíš první míček znovu nadhozem.

Pokračování článku ...More Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6
Scroll to top