Krabice (3)

Dnes navážeme na trik, který jsme se učily už poměrně dávno a to sloupce a naučíme se krabici

Vezmeme si do levé ruky jeden míček a do pravé dva. Začneme tím, že stejně jako při sloupcích vyhodíme míček z pravé ruky kolmo nahoru, pak vyhodíme z levé ruky míček kolmo nahoru a téměř ve stenou chvíly prohodíme míček z pravé ruky do levé. Ovšem zpět do levé ruky padá míček, takže musíme rychle vyhodit míček z pravé ruky nahoru a poslat míček z levé ruky zěpt do pravé, abychom mohli zachytit, ten který padá.

V každé ruce je jeden míček, který posíláme kolmo vzhůru a jeden míček „cestuje“ mezi rukama.

Pokračování článku ...More Tag

Sprcha (3)

Sprcha je, velmi zjednodušeně řečeno, hodně zrychlená poloviční sprcha.

Do pravě ruky vezmeme dva míčky a do levé jeden. Vyhodíme z pravé ruky první míček nadhozem a když začíná padat hodíme z levé ruky míček vodorovně k pravé a téměr ve stejný okamžik vyhodíme poslední míček z pravé ruky a v tom momentě chytíme do levé první míček. Pak už jen rychle kmitáme oběma rukama, aby míčky „běhaly“ dokola …

Samozřejmě i tento trik můžete zkusit i obráceně (tak, že budou míčky „běhat“ po směru hodinových ručiček)

Pokračování článku ...More Tag

Obrácená sprcha (3)

Obrácená sprcha neboli sprcha vzhůru nohama kombinuje opět dva triky, tektokrát poloviční sprchu a klepeta.

Do levé ruky vezmeme jeden míček a dáme je dlaní dolů (podobně jako při klepetech), do pravé vezmeme dva míčky a necháme ji jako při většině triků. Vyhodíme z pravé ruky první míček podhozem a když se dostane nahoru k levé ruce, hodíme z levé ruky míček doprava, tak aby pomalu spadl opět do pravé, ale ještě než tam dopadne vyhodíme z pravé ruky opět míček nahoru…

Až Vás to přestane bavit s levou rukou nahoře, můžete ruce vyměnit a začínat levou.

Pokračování článku ...More Tag

Klepeta (3)

Klepeta jsou v podstatě jen jednoduchou obměnou kaskády, případně reverzní kaskády.

Dáte ruce dlaněmi k sobě, vezmete míčky a začnete s nimi házet, stejně jako při kaskádě (reverzní kaskádě), vyhodíte míček z pravé, pak z levé … jediný rozdíl je v tom, že ruce místo, aby byly vedle sebe dlaněmi vzhůru, jsou dlaněmi proti sobě.

Až Vás to přestane bavit stylem klasické kaskády, můžete to zkusit reverzně.

Pokračování článku ...More Tag

Kaskáda s překříženýma rukama (3)

Kaskáda s překříženýma rukama je zjednodušeně jenom neustálé opakování podhození pod rukou nebo chycení pod rukou (záleží jak máte překřížené ruce)

Začneme tím, že překřížíme ruce tak, aby byla pravá nahoře a byly v ní dva míčky. Vyhodíme míček z pravé ruky směrem doprava a když je ve výšce očí, vyhodíme míček z levé ruky nadhozem směrem doleva a vzápětí chytneme míček, který jsme vyhodily na začátku z právé. Z pravé vyhodíme další míček a chytneme do ní ten co letěl z levé …

Až Vás to přestane bavit můžete si různě měnit překřížení rukou a začínající ruku (chycení pod pravou, chycení pod levou, vyhození pod pravou, vyhození pod levou)

Pokračování článku ...More Tag

Chycení pod rukou (3)

Tento trik je stejný jako podhození pod rukou, je v opačném směru.

Začínáme s jedním míčkem v levé ruce a dvěma míčky v pravé. Vyhodíme míček z pravé ruky kolmo nahoru a když začne padat, vyhodíme míček z levé ruky šikmo do prava a posuneme levou ruku pod pravou, chytneme míček, který jsme na začátku vyhodily z pravé ruky a vrátíme levou ruku zpět na její původní místo a hned po vyhození míčku z pravé ruky kolmo, vyhodíme ten z levé opět šikmo doprava…

Celý postup opakujeme stejně jako podhození pod rukou… dokud nás to baví 😉

Pokračování článku ...More Tag

Podhození pod rukou (3)

Tento trik je založený na poloviční sprše, jen jdeme levou rukou víc do prava

Začínáme s jedním míčkem v levé ruce a dvěma míčky v pravé. Vyhodíme míček z pravé ruky a dokud je ve vzduchu, posuneme levou ruku pod pravou, vyhodíme z ní míček a vrátíme ji zpět, aby chytla první míček, následně vyhodíme z pravé další míček a chytneme do ní ten druhý.

Celý postup opakujeme stejně jako poloviční sprchu, dokud nás to baví 😉

Pokračování článku ...More Tag

Ojoj – obrácené jojo (3)

Dnes navážeme na jojo, tím že ho otočíme vzhůru nohama…

Při joju se v jedné ruce hází dva míčky a druhá kopíruje pohyb jednoho z nich, tak že je nad ním. Ojoj je přesně opačný trik – kopírující ruka „jistí“ míček ze spodu.

Ojoj – obrácené jojo

Začneme kolmým vyhozením jednoho míčku z pravé ruky, následně dáme pravou ruku nad levou a vyhodíme míček (opět z pravé) a následujeme ho zvedáním levé ruky, tak aby byla stále těsně pod stoupajícím míčkem. Mezitím vrátíme pravou ruku zpět, chytneme a znovu vyhodíme míček, který jsme vyhodily na začátku a celý trik můžeme opakovat, dokud nás to nezačne nudit 😉

Pokračování článku ...More Tag

Jojo (3)

Dnes navážeme na sloupce a flašné sloupce

Při falešných sloupcích se v jedné ruce hází dva míčky a druhá kopíruje pohyb jednoho z nich, ale pohybuje se vedle něj, u joja se pohybuje nad ním.

Jojo

Začneme kolmým vyhozením jednoho míčku z pravé ruky, následně dáme pravou ruku pod levou, tu zvedneme (jako u falešných sloupců) a vyhodíme druhý míček z pravé, tak aby letěl těsně pod zvedající se levou rukou. Mezitím vrátíme pravou ruku zpět, chytneme a znovu vyhodíme míček který jsme vyhodily na začátku a celý postup opakujeme, tak dlouho dokud nás to baví 😉

Pokračování článku ...More Tag

Multiplex (3)

Dnes budeme vycházet z několika předchozích triků, nejvíc asi z poloviční sprchy a tenisu 2in1

Při multiplexu je základem to, že z jedné ruky vyhodíme zaráz 2 míčky

Multiplex

Začneš tím, že vyhodíš z levé ruky jeden míček a jakmile začne padat, nevyhodíš z pravé pouze jeden, ale oba dva míčky, které v ní máš a chytneš do ní padající míček. Jakmile začnou míčky padat chytneš jeden do prázdné levé ruky a druhý do pravé ruky z níž zároveň vyhodíš míček. Ten chytíš do levé ruky (máš v levé ruce dva míčky) a zároveň vyhodíš míček z pravé ruky, čímž začínáš celý postup znovu…

Pokračování článku ...More Tag

Posts navigation

1 2
Scroll to top