Kaskáda s překříženýma rukama (3)

Kaskáda s překříženýma rukama je zjednodušeně jenom neustálé opakování podhození pod rukou nebo chycení pod rukou (záleží jak máte překřížené ruce)

Začneme tím, že překřížíme ruce tak, aby byla pravá nahoře a byly v ní dva míčky. Vyhodíme míček z pravé ruky směrem doprava a když je ve výšce očí, vyhodíme míček z levé ruky nadhozem směrem doleva a vzápětí chytneme míček, který jsme vyhodily na začátku z právé. Z pravé vyhodíme další míček a chytneme do ní ten co letěl z levé …

Až Vás to přestane bavit můžete si různě měnit překřížení rukou a začínající ruku (chycení pod pravou, chycení pod levou, vyhození pod pravou, vyhození pod levou)

Pro názornost se podívej obrázky

Kaskáda s překříženýma rukama 1.část
Kaskáda s překříženýma rukama 2.část
Kaskáda s překříženýma rukama 3.část
Scroll to top